Regler

Pris og betalingsform

Prisen for varen, inklusive MVA eller Kunstavgift, er oppgitt for alle varer. Frakt er inkludert i pris. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform angitt for produktet

Ordrebekreftelse

Ved fullføring av kjøpet så sendes en ordrebekreftelse til kjøper med kopi til selger. Ordrebekreftelsen sendes kun elektronisk og er kjøpers kjøpsdokumentasjon.

Varen, prisen på varen og alle avgifter og gebyrer er beskrevet i ordrebekreftelsen. Det fremkommer også av ordrebekreftelsen hvem selger er og hvilken betalingsform som er valgt.

Levering

Frakt er inkludert i pris.

Selger plikter å sende eller levere varen innen rimelig tid (1-3 dager)etter bestillingen.

Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er vesentlig forsinket, så har kjøper rett til å kreve heving av kjøpet, og kjøpesummen inklusive avgifter og gebyrer tilbakebetalt.

Garanti og reklamasjon

Selger har ansvar for varen inntil den er overlevert til kjøper. Selger garanterer for at varen er som beskrevet eller vist i butikken på nettstedet. Selger garanterer at varen selges fri for salgspant og andre typer heftelser.

Kjøper kjøper varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.

Dersom varen ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger. Slik reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper. Dersom det er mangel eller feil ved varen så kan kjøper kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

 Angre- og returrett

Alle kjøpere har 14 dager angre- og returrett på varer kjøpt på www.trendbutikk.no, jmfr. Angrerettloven. Selger plikter å sende utfylt angrerettskjema ved levering av varen til kjøper. Dersom du ikke mottar angrerettskjema, kan du be selger om å sende utfylt angrerettskjema separat.

Dersom kjøper benytter seg av denne retten, så plikter selger å ta tilbake varen og betale tilbake prisen for varen, inklusive alle avgifter og gebyrer, men ikke returporto. Returporto er kjøper selv pliktig til å dekke jmfr. Angrerettloven. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om selger opptrer i næringsvirksomhet eller ikke, og kan ikke fravikes ved annen avtale mellom selger og kjøper.

Ved kjøp av varer som lages på; bestilling etter kjøpers spesifikasjon gjelder andre regler for retur, jmfr. Angrerettloven.

Melding om bruk av angreretten skal gis skriftlig til selger innen fristens utløp.

Personopplysninger

Trend butikk er opptatt av personvernet ditt og bestreber seg alltid på å beskytte dine personopplysninger på best mulig mate.

Trend butikk , Markveien28, 0554 Oslo, org. num. 999606466  er ansvarlig(e) som behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Vi kommer til å behandle de personopplysningene du gir eller har gitt oss for å administrere dine kjøp eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Personopplysningene som TREND BUTIKK behandler, omfatter ditt personnummer (hvis du har oppgitt dette), ditt navn, kjønn, din fødselsdato, din e-postadresse, din kjøps-, betalings- og bestillingshistorikk, ditt kredittkortnummer, din leveringsadresse, din IP-adresse og ditt telefonnummer.